Nieuws – stille week

In de Stille Week, de week voor Pasen, staan we stil bij Jezus’ lijden. Van dinsdag- t/m vrijdagavond zijn er vespers, korte avondvieringen om 19:30 uur. Op Witte Donderdag vieren we samen het Avondmaal en op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus.

Centraal staat de levensboom. Aan de hand van de metafoor van een boom staan we elke vesper stil bij een aspect van Jezus’ lijden en sterven.