Soms is het nodig om als lid van de Kerk in Nesselande kosten te declareren die je hebt gemaakt voor de kerk. Hiervoor dient het declaratieformulier te worden gebruikt.

Let op:

  • Stem uitgaven vooraf af met de verantwoordelijke budgethouder (zie 1e kolom van het formulier). De namen en contactgegevens van de budgetverantwoordelijken zijn hier te vinden.
  • Declaraties kunnen alleen worden ingediend via het ingevulde declaratieformulier met de bijbehorende bon(nen).
  • Indien de declaratie minder dan €100,- is, kunt u deze inscannen (formulier & bonnen) en mailen naar factuur@kerkinnesselande.nl.                               
  • Indien uw declaratie meer dan €100,- is, vraagt u eerst een handtekening bij de budgetverantwoordelijke (zie 1e kolom van het formulier). Vervolgens scant en mailt u de declaratie met bonnen naar factuur@kerkinnesselande.nl.

Bij twijfel of vragen over declaraties, neem contact op met kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl.