Naast de zondagse erediensten zijn er ook erediensten met een bijzonder karakter. Hier vind je meer informatie over een aantal van deze diensten.

Pasen
In de week voor Pasen – de stille week – worden vier of vijf vespers, met een Avondmaalsviering op de donderdag, gehouden. Gevolgd door een stiltewandeling aan de Zevenhuizerplas op de Stille Zaterdag.

Avondmaal
Je bent hartelijk welkom om met ons het Heilig Avondmaal te vieren als je Jezus erkent als Heer en naar Zijn voorbeeld wilt leven. Ook kinderen zijn, onder begeleiding van hun ouders/verzorgers, welkom om het Avondmaal mee te vieren. Mocht je geen wijn drinken, dan is er ook druivensap beschikbaar.

Doopdienst
In onze kerk wordt regelmatig een doopdienst gehouden. Voor de doopdienst wordt er met de doopouders een voorbereidingsavond gehouden met onze voorganger. Ook is er de mogelijkheid om je kind te laten opdragen.

Belijdenisdienst
Wanneer iemand openbare belijdenis van het geloof aflegt, maakt hij of zij de keuze om met God te willen leven kenbaar in het midden van de gemeente.

Praise-avond
Regelmatig zijn er op zondagavonden Praise-avonden. Een avond vol aanbidding onder begeleiding van onze muzikanten. Kijk in de agenda wanneer de eerste avond is.

Re:sound
Laagdrempelige, interactieve diensten speciaal gericht op jongeren. Dit uit zich oa in de spreker, gebruik van multi-media en de muziekkeuze. Check de agenda voor de eerstkomende Re:sound-dienst.

Doorstroomdienst
Tijdens één van de laatste zondagen voor de zomervakantie nemen de kinderen uit groep 8 afscheid van de kinderdienst en “stromen” zij door naar het jeugdwerk. Deze dienst wordt samen met de kinderen uit groep 8 voorbereid.

Startzondag
Aan de start van het nieuwe seizoen in september wordt het nieuwe seizoen ingeluid met de startzondag. Naast een feestelijke dienst is er na de dienst nog van alles te doen voor jong en oud.

Kerst
Op Kerstavond vieren we doorgaans om 19.00 uur het kinderkerstfeest (dit kan een kerstwandeling zijn, een kindertheater of een musical) en om 21.30 uur is er een Kerstzang. Op eerste Kerstdag vieren we Kerst tijdens de dienst om 10.00 uur.

Naast al deze bijzondere samenkomsten zijn er nog meer bijzondere diensten. Heb je hier vragen over neem dan gerust contact op met één van onze kerkenraadsleden. Ook kan je in de agenda nazien wanneer welke diensten staan gepland.