De Kerk in Nesselande wil een gemeente zijn waarin mensen verbonden zijn met elkaar. Als gemeenteleden zien we naar elkaar om en zorgen we voor elkaar. Pastorale zorg kunnen we allemaal vragen en geven.

Wijkteams

Onze gemeente is onderverdeeld is verschillende wijkteams. Het wijkteam kan dé aangewezen plek zijn om daadwerkelijk meer oog en hart voor elkaar te krijgen. De invulling van de wijkteams kan onderling verschillen. Het ene wijkteam legt de nadruk meer op praktische zaken om elkaar te helpen, het andere wijkteam legt meer nadruk op bezinning met elkaar. Een combinatie is ook mogelijk. Wilt u ook deelnemen aan een wijkteam? Neem contact op onze pastorale medewerkers voor meer info over de indeling en contactpersonen. Mail naar pastoraat@kerkinnesselande.nl

Persoonlijk gesprek

Misschien heb je behoefte aan meer persoonlijk contact, waarbij je kan doorpraten over geloofszaken die je bezig houden. Misschien ga je een moeilijke tijd door vanwege ziekte, werkloosheid, relatieproblemen of iets anders. Onze ouderling Pastoraat luistert graag naar jouw verhaal.

Wijzigingen
Bij geboorte, overlijden, ziekte e.d. kan er een e-mail worden gestuurd naar scriba@kerkinnesselande.nl. De scriba zorgt dat deze informatie terecht komt bij de juiste persoon.

Dominee
Momenteel is de functie van dominee vacant. Wil je met iemand spreken of iets doorgeven dat je eigenlijk met de dominee zou willen bespreken? Neem dan telefonisch of per email contact op met onze scriba en zij zorgt dat de juiste persoon contact met je opneemt. Deze informatie wordt allemaal vertrouwelijk behandeld.