De Kerk in Nesselande wil een gemeente zijn waarin we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen, binnen en buiten de kerk. Je kunt misschien zeggen dat het meeste pastoraat niet georganiseerd wordt, maar spontaan gebeurt waar mensen elkaar ontmoeten. In die ontmoeting is er sprake van onderlinge zorg voor elkaar, meeleven, (geloofs)gesprek waardoor  betrokkenheid en verbinding met elkaar mag groeien.

Wijkteams
Onze gemeente is onderverdeeld in wijkteams. Het doel van de wijkteams is om verbondenheid te creëren of te versterken tussen gemeenteleden in een bepaald geografisch gebied, zodat we samen kunnen groeien in ons geloof, maar ook naar elkaar kunnen omzien. De wijkteams ontmoeten elkaar een paar keer per jaar. De wijkteams worden begeleid door een wijkteamcoördinator en een “SeeYou”, samen organiseren zij de ontmoetingen en het omzien naar elkaar in de wijk.  Wilt u/jij deelnemen aan een wijkteam? Wees welkom en neem dan contact op via pastoraat@kerkinnesselande.nl

Pastoraal team
De Kerk in Nesselande heeft een pastoraal team die er graag voor u/jou wil zijn. Als er behoefte is aan een persoonlijk gesprek omdat u/jij door wilt praten over geloofsvragen, ingrijpende gebeurtenissen, ziekte, relatie, gezin, werk. Wees welkom. We luisteren graag naar uw/jouw verhaal.  Laat het ons weten via pastoraat@kerkinnesselande.nl

Seniorenpastoraat
Speciaal voor senioren is er het seniorenpastoraat. Wanneer u graag een gesprek wilt en niet kunt mailen dan kunt u contact opnemen met Henry Blijleven, ouderling seniorenpastoraat,
telefoonnummer: 06-51339114 

Jongerenpastoraat
Speciaal voor jongeren en hun ouders is er The Point thepoint@kerkinnesselande.nl Zij kunnen hier terecht voor pastorale zorg.

Ambulant Predikant
Anja Matser is werkzaam bij de kerk in Nesselande als ambulant predikant. Wanneer u/jij door onverwachte gebeurtenissen, ziekte, overlijden direct geestelijke zorg nodig heeft kunt u haar bellen op telefoonnummer 06-30386734 of mailen via ambulantpredikant@kerkinnesselande.nl.

Wijzigingen
Bij geboorte, overlijden, ziekte e.d. kan er een e-mail worden gestuurd naar scriba@kerkinnesselande.nl. De scriba zorgt dat deze informatie terecht komt bij de juiste persoon.