De Kerk in Nesselande wil een levendige en actieve gemeente zijn. Er gebeurt van alles! Naast de kerkdiensten op zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is er geld nodig.
De Kerk in Nesselande is daarin voor het grootste deel afhankelijk van giften. Wil jij meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Jouw gift is van harte welkom!
Per volwassen lid van de Kerk in Nesselande is gemiddeld 65 euro per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Je gift kun je op vier manieren overmaken:

Maandelijkse gift
Je kunt ons een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift. Download hier het machtigingsformulier en mail dit naar financieel@kerkinnesselande.nl.

Jaarlijks toezegging
Je kunt de Kerk in Nesselande jaarlijks een bedrag toezeggen via actie Kerkbalans. Download hier het formulier Actie Kerkbalans en mail dit naar financieel@kerkinnesselande.nl.

Eenmalige gift
Het rekeningnummer is NL86RABO0371322073 tnv Kerk in Nesselande te Rotterdam o.v.v ”gift”.

Periodieke gift
Je kunt voor een minimale periode van 5 jaar laten vastleggen dat je vast bedrag schenkt aan de Kerk in Nesselande. Het voordeel hiervan is dat u dit bedrag volledig mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Als je overweegt hiervan gebruik te maken mail dan voor meer info naar financieel@kerkinnesselande.nl. Onze kerkrentmeester neemt dan contact met je op. U kunt hier al wel het toezeggingsformulier downloaden.

Soms is het nodig het declaratieformulier in te vullen omdat je als lid van de Kerk in Nesselande kosten hebt gemaakt voor de kerk. Download het declaratieformulier, vul in en mail naar factuur@kerkinnesselande.nl.