Geloven doe je niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig. Daarom organiseert de Kerk in Nesselande Bijbel- en gesprekskringen om met elkaar in gesprek te gaan over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven.
Deze kringen bieden een plaats om samen met andere de Bijbel te lezen, met elkaar te praten en/of te bidden. Met de kringen en andere kleinere verbanden investeren we in elkaar en in de gemeente.

Welke kringen zijn er actief? Wil je een keer aansluiten? Kom gerust langs!

 • Donderdagavond-kring. samen (aan)bidden, delen van ups en downs van het leven en horen wat God zegt  door zijn woord om elkaar te bemoedigen in het geloof. Iedereen is welkom.
 • Gemeentegroeigroep. Samen groeien in ons geloof en de Bijbel beter leren kennen (gespreksmateriaal Evangelisch werkverband)
 • 3B-groepen. Bijbel, Biechten en Bidden. Met 2 of 3 anderen kom je 1 keer per 2 weken bij elkaar om te bespreken wat je in de tussentijd zelf thuis hebt gelezen (Bijbel), daarna deel je je zorgen en vreugde (Biechten) en tenslotte bid je voor en met elkaar (Bidden).
 • (Geloofs)opvoeding in je eentje. Ben je in je relatie de enige die naar de kerk gaat? Sta je er qua (geloofs)opvoeding alleen voor? Er is een gespreksgroep van (jonge) moeders. Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te bemoedigen. 
 • Seniorenvieringen. 1 keer per 4 weken organiseren we een bijeenkomst in het wijkcentrum De Kristal speciaal voor de senioren uit Nesselande en omgeving. Meer info hierover bij Senioren.
 • Thema-avonden moeilijke bijbelteksten. Alle deelnemers kunnen een tekst of teksten opgeven. Eén keer per maand op maandagavond in de Knoop bespreken we zo’n lastige bijbeltekst.
 • Alpha-curus. Voor iedereen die wilt nadenken over het geloof. Voor beginners én gevorderden.  Zodra er weer een nieuwe cursus start of bezig is wordt dit vermeld in de agenda.
 • Vrouwenbijbelstudie. In deze studie leer je om staande te blijven in de geestelijke strijd in je eigen leven.
 • Maandagochtendgebed. De naam zegt het al. We komen iedere maandagochtend om 7.00 uur bij elkaar in de Spil (kantoor van onze voorganger). We bidden met elkaar en vragen een zegen over de week die komen gaat.
 • Kerk XL. Na de dienst doorpraten over de dienst.
 • Stilte-uur of gebedsuur. Voor wie  op zoek is naar rust. Voor wie wil loskomen van de alledaagse drukte. Check de agenda voor de dagen en tijden.