Elke Protestantse kerk heeft een beleidsplan waarin de visie van de gemeente wordt omschreven en speerpunten vermeld staan. In dit beleidsplan is vastgelegd hoe onze gemeente van plan is deze visie te realiseren over een periode van vier jaar. Dit plan geeft richting aan de wijkgemeente Kerk in Nesselande.
Lees HIER ons beleidsplan dat vastgesteld voor de jaren 2018 – 2022.