Nieuws – belijdenisdienst

Op Palmzondag, 10 april, zullen vijf jonge gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof afleggen.
Het is gaaf dat deze groep het geloof dat ze thuis, op school en in ons jeugdwerk eigen heeft gemaakt. Zo zeggen ze ‘ja’ tegen wat ze in de doop hebben meegekregen: zij belijden dat God hun Schepper is, dat Jezus hun zonden heeft vergeven en dat ze door de kracht van de Geest willen leven. Ze kiezen ervoor om verder te gaan op de weg achter Jezus aan.

De dienst start om 10.00 uur is en is voor iedereen toegankelijk. Wil je nog graag afstand houden? geef dit aan bij de koster dan zoeken zij een geschikte plek voor jou in de kerkzaal. De dienst is ook mee te beleven via ons YouTube kanaal. Deze link kan je ook vinden op onze site.