Kerkenraad

Voorganger – Vacant
Voor vragen

scirba@kerkinnesselande.nl
Mieke Luijendijk
Scriba

scirba@kerkinnesselande.nl
Rita Renema
Ouderling pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Johan ter Maaten
Voorzitter/Beleidsterrein Kerkrentmeesterschap
voorzitter@kerkinnesselande.nl
Jos Reijnierse
Diaconie

diaconie@kerkinnesselande.nl
Christine Nieuwenhuizen
Ouderling

gemeenschapsvorming@kerkinnesselande.nl
Maarten van Egmond
Jeugdouderling

jongeren@kerkinnesselande.nl
Janine van den Berg
Ouderling Kinderwerk

kids@kerkinnesselande.nl
Ely Lindhout
Ouderling vorming en toerusting

ely@kerkinnesselande.nl

Pastoraat

Rita Renema
Ouderling pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Marien en Dorette
The Point

thepoint@kerkinnesselande.nl
Lida en Kamal Renema
Huwelijkspastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Aukje Colijn
Ouderenpastoraat

seniorenpastoraat@kerkinnesselande.nl
Dorette Evers
Jongerenpastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Elise Aartsen
Pastoraat Middin

pastoraat@kerkinnesselande.nl