Wat fijn dat je overweegt de Kerk in Nesselande financieel te willen ondersteunen. Zo help je de Kerk in Nesselande en bouwen we met elkaar aan de gemeente.
Geven kan op verschillende manieren. We leggen de meest voorkomende manieren hieronder uit.

Eenmalige gift
Wil je een eenmalige (extra) gift doen voor het werk van Kerk in Nesselande? Dan kan je het bedrag overmaken naar rekeningnummer is NL86RABO0371322073 tnv Kerk in Nesselande te Rotterdam o.v.v ”gift”.
Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij is een drempelbedrag en een maximumbedrag van toepassing. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

Jaarlijks toezegging (Actie Kerkbalans)
Je kunt de Kerk in Nesselande jaarlijks een bedrag toezeggen via de Actie Kerkbalans. Deze actie wordt aan het begin van ieder jaar gehouden, en daarin vragen we de gemeenteleden wat zij dit jaar vrijwillig willen bijdragen aan de Kerk in Nesselande. De bijdragen zijn vrijwillig, maar wel noodzakelijk voor het voortbestaan van onze gemeente. Je kan zelf de hoogte van de bijdrage bepalen, en in welke termijnen de bijdrage wordt overgemaakt. Meer over de Actie Kerkbalans lees je hier.

De vrijwillige bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij is een drempelbedrag en een maximumbedrag van toepassing. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

Periodieke gift
Je kunt voor een minimale periode van 5 jaar laten vastleggen dat je vast bedrag schenkt aan de Kerk in Nesselande. Het voordeel hiervan is dat je dit bedrag volledig mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Als je overweegt hiervan gebruik te maken, mail dan voor meer informatie naar kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl. Onze kerkrentmeester neemt dan contact met je op. Je kan hier al wel het toezeggingsformulier downloaden.

Zakelijk schenken
Heb je een eigen onderneming en betaal je in verband daarmee vennootschapsbelasting? In dat geval kan het ook aantrekkelijk zijn om via je onderneming te schenken aan de kerk. Let wel op: een schenking is slechts een schenking als de onderneming die schenkt daar niets voor terug krijgt (bijvoorbeeld sponsoring is dus geen schenking). Per jaar bedraagt de aftrekbaarheid van schenkingen voor de vennootschapsbelasting ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,00. Voor meer informatie, zie de site van de Belastingdienst.