Kerkbalans is een gezamenlijke actie van diverse kerken in Nederland. Jaarlijks vragen de kerken hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

De wekelijkse eredienst, speciale diensten maar ook ontplooien van alle activiteiten kost geld. Om dit allemaal te bekostigen neemt ook de Kerk in Nesselande deel aan actie Kerkbalans.

Wij hopen dat ieder lid de Kerk in Nesselande een warm hart toedraagt en onze gemeente en haar activiteiten ook financieel wilt ondersteunen. Heb je de Kerkbalans nog niet ingevuld en ingeleverd? Doe dit dan alsnog! Heeft u (nog) geen formulier ontvangen download het dan hier, vul in en mail naar financieel@kerkinnesselande.nl.

Via een periodieke gift is de gift via actie Kerkbalans volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen van de gever en de hoogte van de gift. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met onze kerkrentmeester via financieel@kerkinnesselande.nl of surf naar de website van de consumentenbond. Het formulier om de periodieke gift te regelen kan je hier downloaden en verder invullen.