Doel van de actie Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van diverse kerken in Nederland. Jaarlijks vragen de kerken hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
De wekelijkse eredienst, speciale diensten maar ook ontplooien van alle activiteiten kost geld. Om dit allemaal te bekostigen neemt ook de Kerk in Nesselande deel aan actie Kerkbalans.

Tijdens de actie Kerkbalans vragen wij de gemeenteleden een toezegging te doen voor het lopende jaar. Als de Kerk in Nesselande in januari weet wat er is toegezegd aan financiële bijdragen kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk voor dat jaar op afstemmen.

Besteding van het geld
Het geld wordt gebruikt voor het organiseren van vele activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de aanwezigheid van de kerk in de buurt. Ook de kosten van de predikant en gastvoorgangers alsmede de huur van de kerkruimte worden hiervan betaald. De Actie Kerkbalans zorgt voor meer dan 80 % van het budget dat daarvoor nodig is. 

Hoogte van de gevraagde bijdrage
Elke bijdrage is van belang, hoe groot of klein ook. De praktijk wijst uit dat hoe jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is dus goed voor jongeren (vanaf 18 jaar) om zich te realiseren dat door de opbrengsten van de Actie Kerkbalans onze activiteiten uitgevoerd kunnen worden. We hopen dus dat de Actie Kerkbalans genoeg blijft opbrengen om alle activiteiten te kunnen organiseren.

Voor de actie Kerkbalans geldt: als je niet kunt betalen, hoef je niet te betalen. Maar anders doen wij wel een moreel beroep op je. Voor de Actie Kerkbalans verwachten we een reactie als je aangeschreven wordt. Je wordt aangeschreven, omdat je lid van de kerk bent. De kerk maakt kosten voor je als lid en we hopen dat je naar vermogen aan de activiteiten van de kerk bijdraagt.

Werkwijze Actie Kerkbalans – digitaal of per brief
Van oudsher worden leden van de kerk via een brief gevraagd aan de actie deel te nemen. Sinds enkele jaren is er ook de mogelijkheid via de mail deel te nemen. Dit betekent dat dan alle info via de mail bij jou binnenkomt en je via de mail ook je bijdrage kunt afhandelen. Dit is voor jou gemakkelijker, en ook de verwerking van de toezeggingsformulieren kost hierdoor veel minder tijd.

Neem je nu nog op de oude manier aan de actie deel, maar wil je dit in het vervolg via de mail, dan kan je dit regelen door dit jaar je email adres te vermelden op de antwoordstrook of door een mail te sturen aan kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl onder vermelding van je naam en adres. Heb je inwonende kinderen van 18 jaar of ouder die zelf ook een brief van de actie krijgen, dan is het handig om gelijktijdig ook voor hen het bovenstaande te regelen.

Problemen met het digitale toezeggingsformulier
In sommige gevallen geeft het digitale formulier een foutmelding. Een ons bekend geval waarin dit gebeurt, is als je begin januari al een eerste bijdrage hebt overgemaakt, voor de start van Actie Kerkbalans. Neem in dat geval even contact op via een mail naar kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl.

Als niet benaderd bent voor de Actie Kerkbalans
Ben je dit jaar niet benaderd voor Actie Kerkbalans, bijvoorbeeld omdat je pas in de loop van het jaar lid bent geworden, en wil je toch je vrijwillige bijdrage doorgeven? Download dan hier het toezeggingsformulier en mail dit naar kerkrentmeester@kerkinnesselande.nl

Belastingaangifte
Via een periodieke gift is de gift via actie Kerkbalans volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen van de gever en de hoogte van de gift. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met onze kerkrentmeester via financieel@kerkinnesselande.nl of surf naar de website van de consumentenbond. Het formulier om de periodieke gift te regelen kan je hier downloaden en verder invullen.