Naast een groep actieve senioren zijn er ook ouderen die niet (altijd) naar de wekelijkse eredienst kunnen komen. Om toch verbonden te blijven organiseren we elke maand een seniorenviering in wijkgebouw de Kristal.
We komen dan bij elkaar om in de Bijbel te lezen , te zingen en gaan met elkaar in gesprek. Senioren die niet zelf kunnen komen worden door vrijwilligers opgehaald. De seniorenviering wordt verzorgt door onze predikant Marien Kollenstaart en Janny Suijker. Je kunt in de agenda zien wanneer er weer een seniorenviering is.

Met Kerst is er een speciale kerstviering in samenwerking met het Leger des Heils en Buurtwerk Alexander. Naast een speciale Paasviering ontvangen onze senioren rondom Pasen een Paasgroet.
Met enige regelmaat worden er activiteiten/acties opgezet om de kinderen uit de Kerk in Nesselande te betrekken bij de senioren.

Er is een bezoekteam die senioren bezoekt en die zo nodig hulp kunnen inschakelen.

Heb je een vraag of opmerking over het seniorenwerk? neem dan gerust contact op met Aukje Colijn.