Elke week, tijdens de zondagse eredienst, is er voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd kinderdienst. De kinderen gaan eerst mee met de ouders/verzorgers naar de kerkzaal. Na het gebed is er een kindermoment, waarbij de kinderen naar voren mogen komen. De verteller geeft de kinderen een intro op het bijbelverhaal en betrekt hen daarbij. Daarna zingen we het kinderlied. Dit is een kinderlied wat bij het actuele thema van de kinderdienst is gekozen.

Daarna gaan alle kinderen en de leiding naar de BSO-ruimte en horen zij het verhaal van deze zondag, verteld door de verteller. Na het verhaal bidt de verteller samen met de kinderen. Daarna is het tijd om in beweging te komen voor een leuke verwerking onder begeleiding van de groepsleiders. Dit kan de ene week een spel zijn, de andere keer wat knutselen, of een groot spel bijvoorbeeld buiten of in de gymzaal. 
Tijdens de collecte komen we weer terug in de kerk.

De kinderdienst heeft zich als doel gesteld om de kinderen het leukste uurtje van de week te geven en de kinderen een plek te geven waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze zich gekend voelen. Daarom proberen we de kinderen echt te zien. Persoonlijke aandacht en belangstelling vinden we belangrijk. Daarom krijgen alle kinderen die regelmatig naar de kinderdienst komen rond hun verjaardag een verjaardagskaart thuis gestuurd. 

We denken niet alleen aan onze eigen kinderen, maar ook aan kinderen die ver weg in armoede leven. We steunen met de kinderen een kind van World Vision. Regelmatig ontvangen we post of maken we samen met de kinderen van de kinderdienst post voor ons sponsorkind. 

Kinderen die in groep 8 zitten van de basisschool sluiten hun laatste jaar bij de kinderdienst af met een lessenserie over de eredienst. Ze leren de betekenis van de onderdelen van de liturgie, zodat de eredienst vertrouwd voor hen wordt. Tijdens deze lessen bereiden de kinderen ook hun eigen doorstroomdienst (dit is de dienst waarin zij doorstromen naar het jeugdwerk) voor.

Om het jaar lopen we tijdens de kinderdienst een lessenserie over Het Avondmaal door, zodat de kinderen doorleven wat Het Avondmaal betekent. In de Kerk in Nesselande zijn de kinderen van 4-12 bij Het Avondmaal aanwezig. Ouders kiezen zelf of de kinderen wel of niet deelnemen. 

Heb je vragen over de kinderdienst of wil je misschien je steentje bijdragen neem dan gerust contact met ons op kids@kerkinnesselande.nl.