De Kerk in Nesselande wil zich graag inzetten voor de wijk, de stad en de wereld om haar heen. Ons geloof omzetten in daden in het zorgen voor mensen in de knel, ver weg of dichtbij, ongeacht religie of etnische achtergrond. Dát is het uitgangspunt!

Ieder jaar zet onze kerk zich in voor één doel in het bijzonder, het jaardoel. Voor 2022 is ons jaardoel stichting Present. 

Op 1 januari starten we met de nieuwjaarsduik in de Zevenhuizerplas en laten we ons sponsoren. Daarnaast worden er in de loop van het jaar diverse acties op touw gezet om geld op te halen voor ons diaconale doel. Heb je ideeën of suggesties, of wil je je ook inzetten voor dit doel neem dan contact op met onze diaconie, mail diaconie@kerkinnesselande.nl.

Als je een gift wil overmaken voor het jaardoel stort dit dan naar NL36RABO0139072381 t.n.v. Hervormde Gemeente inz. Diaconie Nesselande.
Houdt de agenda in de gaten voor alle activiteiten en acties rondom ons jaardoel.

Thembela Etete
Daarnaast steunen we met diverse collectes het werk van onze gemeenteleden Herbert en Anne in Zuid-Afrika in hun stichting “Thembela Etete” Thembela betekent Hoop in Zulu en Etete is de kleine gemeenschap nabij Durban in Zuid Afrika. Herbert en Anne werken daar met kansarme kinderen en organiseren oa naschoolse activiteiten met interessante thema’s zoals motivatie, gezond voedsel, seksualiteit, hygiene e.d. Ook organiseren zij bijbelklas aan jongere kinderen en de gezinnen van de kinderen waar zij mee werken kunnen, indien nodig, een beroep doen op financiele ondersteuning in de vorm van voedselpakketten of geld voor schooluniform of doktersbezoek. Als je je wilt abonneren op hun nieuwsbrief stuur dan een mail naar diaconie@kerkinnesselande.nl.
Wil je hen financieel steunen? Dat kan ook, maak je bijdrage over aan NL77RABO0307549488 t.n.v. H.B. Stolker onder vermelding van Thembela Etete.

Lees HIER de laatste nieuwsbrief