De diaconie van de Kerk in Nesselande wil graag hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Onze samenleving vraagt veel aandacht, veraf én dichtbij. Niet alleen binnen de gemeentegrenzen van de Kerk in Nesselande, maar ook daarbuiten! 

De diaconie bestaat uit een diaken (hij/zij heeft ook plaats in de kerkenraad) en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Samen vormen zij de diaconale werkgroep en werken zij aan de diaconale taak van de Kerk in Nesselande. Deze werkgroep coördineert alle diaconale activiteiten van de gemeente, zet het beleid uit en onderhoudt de contacten.

Jaardoel
Ieder jaar zet onze kerk zich in voor één bijzonder jaardoel. In 2023 is ons jaardoel de Stichting Thembela Etete in Zuid-Afrika. Met deze stichting zijn onze gemeenteleden, Herbert en Anne, gestart om meer noodhulp – maar ook structurele hulp – te kunnen bieden aan de kinderen en hun families die in Etete (Zuid-Afrika) wonen. Klik HIER voor meer info over deze stichting. 

Individuele hulpverlening
Zorg voor wie arm en kwetsbaar is kan op veel verschillende manieren plaatsvinden voor de wijk, de stad en de wereld om ons heen. Ons geloof omzetten in daden in het zorgen voor mensen in de knel, ver weg of dichtbij, ongeacht religie of etnische achtergrond. Dát is ons uitgangspunt!

Heb jij of één van je naasten geldzorgen door de hoge energieprijzen, inflatie of door andere omstandigheden, schroom niet om contact op te nemen met de diaconie.  Graag bieden wij een luisterend oor en kunnen wij je wellicht helpen financieel of op een andere wijze.

Ook vanuit de overheid en gemeenten zijn er diverse regelingen bij financiële zorgen. Wij hebben er een aantal voor u op een rij gezet volg hiervoor deze link.

Contact met de diaconie kan door een mail te sturen naar diaconie@kerkinnesselande.nl of telefonisch contact op te nemen met onze diaken onder telefoonnummer 06-14135629 (vanzelfsprekend wordt de privacy gewaarborgd).