Geloven doen wij samen. Als kerk vormen we een gemeenschap. Op zondag en doordeweeks komen we graag samen om met elkaar God te zoeken of over geloven te praten.

Naast de ‘gewone’ kerkdiensten die elke zondagmorgen om 10.00 uur gehouden worden, zijn er ook regelmatig samenkomsten met een bijzonder karakter, zoals de praise avonden, jongerendienst, Kerstzangdienst, doop- of avondmaalsdienst of de startzondag.

Indien je niet in de gelegenheid bent om de dienst te bezoeken is het ook altijd mogelijk om de dienst live mee te beleven, zie hiervoor Meekijken. Ook kan je op een later moment de dienst nog eens beluisteren, zie Terugluisteren.