Nieuws – Seniorenvieringen

Helaas heb ik via Buurtwerk een brief ontvangen waarin wordt aangeven dat vanaf 1 juni door de gemeente Rotterdam een nieuw beleid is gemaakt waardoor er geen senioren vieringen meer gehouden kunnen worden in de Kristal. Na mijn overleg met voorzitter kerkenraad en ouderling pastoraat zijn er nog
gesprekken geweest met de beheerder, maar ook deze hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

De vieringen werden goed bezocht. Bij de laatste viering van juni waren we met 19 mensen. We verlangen er naar deze vieringen voort te zetten en zijn op zoek gegaan naar een andere locatie. We zijn dankbaar dat we deze hebben gevonden in onze eigen kerkzaal in de Brede School.

De eerste viering is vrijdagmiddag 9 september om 14.30 uur u bent allen van harte welkom. Mocht u vervoer nodig hebben laat het mij weten.
We hopen u te zien.

Aukje Colijn, coördinator senioren pastoraat