Nieuws – op weg naar Pasen

Deze week, de stille week, willen we met elkaar stilstaan bij de weg die Jezus is gegaan van Jeruzalem tot aan het kruis. Elke avond lezen we met elkaar een bijbelstukje en luisteren we naar muziek. Deze vespers zijn dinsdag 4 tm vrijdag 7 april om 19.30 uur.
Op stille zaterdag maken we een stilte wandeling waarbij we terugkijken en vooruitkijken. Wat betekent Jezus lijden, sterven en opstanding voor ons en de wereld? De wandeling start om 9.00 uur vanaf de Kosboulevard 35.
Zondag 9 april is het Pasen en vieren we de opstanding van onze Heer. Deze dienst start om 10.00 uur en vanaf 9.45 uur zullen we starten met het zingen van bekende paasliederen.

Wij nodigen u, jij en jullie van harte uit om bij de Paasvieringen aanwezig te zijn. Meer info en toelichting kan je HIER vinden. Je hoeft je voor de bijeenkomsten niet op te geven. Je bent van harte welkom.