Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar een eeuwig leven hebbe – Johannes 3,16.
 
In de stille week voorafgaand aan Pasen 
willen wij met elkaar stilstaan bij de weg die Jezus onze Messias gegaan is van Jeruzalem tot aan het kruis op Golgotha. Elke avond lezen we met elkaar een aantal Bijbelgedeelten en luisteren we naar muziek. En, we willen vooral ook stil zijn met elkaar om gaande de week ons steeds meer één te maken met het lijden en sterven van Jezus.
 
Op de avond van witte donderdag zal er Avondmaal gevierd worden, zoals Jezus vlak voor zijn dood het brood deelde met zijn discipelen en de wijn dronk en de woorden uitsprak: doe dit tot mijn gedachtenis –  zo willen wij aan deze gedachtenis gehoor geven op deze avond voor Goede Vrijdag.
We breken deze avond het brood en we drinken de wijn om zo deelgenoten te zijn van de weg die Jezus is gegaan. Op deze avond zullen Anja en Eric Matser de dienst verzorgen.
 
Goede vrijdag willen we ons laten leiden door het lezen van het lijdensevangelie zoals de apostel Lukas ons dat vertelt omlijst met muziek en verstilling.  
 
Na Goede Vrijdag is het stil. We noemen dit stille zaterdag en willen dan met elkaar een wandeling maken rond een gedeelte van de plas waarbij we terugkijken en vooruitkijken. Nadenken over Jezus lijden, sterven en opstanding. Wat betekent dat voor ons, voor ons gemeentezijn, wereld?
Tijdens de wandeling zullen er momenten van stilte zijn, maar ook momenten om het geloof met elkaar te delen.
 
De Vespers van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 april beginnen om 19.30 uur. Robert van t Hoffstraat 10, Rotterdam – Nesselande
De stille wandeling op zaterdag 8 april begint om 9.00 uur vanaf Kosboulevard 35.

Zondag 9 april, Pasen, komen we bij elkaar tijdens een feestelijke paasdienst in de kerkzaal. We starten om 9.45 uur met het gezamenlijk zingen van bekende Paasliederen. Om 10.00 uur start de paasdienst waarin ds th. Wegman uit Zeist voorgaat.
Voor de kinderen is er oppas en kinderdienst en na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie, thee en limonade.

Je hoeft je voor alle bijeenkomsten niet op te geven. Je bent van harte welkom. We kijken uit naar je komst.