Nieuws – Kerk op de Kerk-avond

Aanstaande donderdagavond is er een Kijk op de Kerk-avond. Op deze avond zullen we nadenken hoe we op zoek gaan naar een nieuwe voorganger. Tijdens de retraite van de kerkenraad ter voorbereiding van deze avond hebben zij een bijbelstudie gehouden.
Vanuit de Bijbel kunnen we mooie principes leren over hoe te handelen in onze tijd. Dit doen we graag als gemeente samen op deze avond, onder leiding van ds. Evert van den Ham.
 
Samen zullen we dan bespreken welke mogelijke toepassingen er zijn van de tekstgedeelten op de situatie van onze gemeente. Dit in het licht van een mogelijke aanpak van het beroepingswerk. Beroepingstijd is ook vooral bezinningstijd en dat doen we graag samen.

We roepen alle gemeenteleden op om hier bij te zijn. Aanmelden mag, maar is niet noodzakelijk. Tot donderdag!