Nieuws – in actie!!

Als jaardoel ondersteunen we dit jaar de Stichting Present.  Deze stichting heeft ons uitgenodigd om zaterdagmiddag 14 mei a.s. langs te komen bij het Bergse Huis om praktische hulp te verlenen.

Het Bergse Huis is een opvanglocatie van het Leger des Heils in Rotterdam. In dit huis worden 19 gezinnen opgevangen die dak of thuisloos zijn. Deze gezinnen mogen een half jaar in het opvanghuis wonen om hun leven weer op orde te krijgen. 

Onze gemeente is gevraagd te komen helpen om deze locatie op te frissen door te schilderen, schoon te maken of de tuin op te knappen. De locatie beschikt over een avonturentuin met een natuurspeeltuin, een moestuin en er zijn zelfs ook een aantal dieren aanwezig. 

Ook praktische dingen met de gezinnen doen is mogelijk. Bijvoorbeeld samen koken, bakken een knutselworkshop met de kinderen. Andere ideeën om deze gezinnen een fijne middag te bezorgen zijn welkom.

Als diaconie vinden wij dit passen bij onze gemeente en het is mooi om dit met elkaar, als gemeente, gezin of als wijkteam te kunnen oppakken. Ga je ook mee? Geef je dan op bij de diaconie diaconie@kerkinnesselande.nl