Nieuws – geen beperkende maatregelen meer

Kerk(diensten) en corona; vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer 

Wij zijn verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer zijn in verband met corona. Dit betekent dat zowel de kerkdiensten als alle overige activiteiten zonder beperkende maatregelen (zoals mondkapjes en 1,5 meter afstand houden) doorgaan kunnen vinden.

Specifiek voor de kerkdiensten betekent dit dat de stoelen weer in rijen zullen worden opgesteld zodat u naast elkaar plaats kan nemen. Er zal rekening worden gehouden met het plaatsen van een aantal stoelen op wat meer afstand van elkaar voor diegenen die dat prettiger vinden. Houd u hierbij alstublieft rekening met elkaar en geef aan de dienstdoende koster uw wensen aan.

Er zal aandacht blijven voor voldoende ventilatie van de kerkzalen voor, tijdens en na de dienst rekening houdende met het aantal bezoekers. 

Vanaf zondag 27 februari zal er na de dienst weer koffie/thee en limonade zijn waardoor er weer voldoende gelegenheid is elkaar te ontmoeten en spreken.

De verplichting tot inschrijving via eventbrite komt hiermee ook per direct te vervallen.

Ook zal er geen verhaal en verwerking voor de kinderen meer op de website/kerkapp worden gezet. Tijdens de kerkdienst zal het kindermoment en aansluitend de kinderdienst zijn zoals de afgelopen periode al weer gebruikelijk was. Zoals in de laatste nieuwsbrief is aangegeven, zal er in de kinderdienst vanaf a.s. zondag 27 februari gestart worden met het paasproject. Hierbij staan we acht zondagen stil bij het lijden, sterven én de opstanding van onze Heer Jezus Christus. We hopen weer veel kinderen te ontmoeten, van harte welkom!

Voornoemde verruimingen zijn in lijn met het PKN advies en de richtlijnen van de rijksoverheid, zie voor verdere informatie deze link.

We hopen u allen tijdens kerkdiensten of bij één van de andere activiteiten te kunnen ontmoeten!