Nieuws – Week van gebed

Week van gebed Kerk in Nesselande Rotterdam

#blijfinmijnliefde : Week van gebed voor eenheid 2021 – Bid je mee?

Zondag 17 januari gaat de jaarlijks terugkerende Week van gebed voor eenheid van start. Deze gebedsweek waarin christenen samen bidden wordt georganiseerd vanuit de Raad van Kerken en MissieNederland. Vanuit onze kerk nemen we deel door alle werkdagen van maandag 18 t/m vrijdag 23 januari tussen 19.00 en 20.00 uur samen online te bidden met een gebedsboekje als leidraad.

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die centraal staat. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes (hoofdstuk 15). Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat de organisatie hoopt dat er in deze Week van gebed gebeurt.

MissieNederland en de Raad van Kerken kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Samen bidden geeft een ervaring van eenheid en toont tegelijk een verantwoordelijkheid voor anderen wereldwijd door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plekje te geven.

U/jij bent van harte uitgenodigd een, meerdere of alle avonden mee te bidden. Aanmelden kan via Marion Huberland : app 06-49805178 of mail toerusting@kerkinnesselande.nl, dan volgt een link om op deel te nemen aan een online ontmoeting via Zoom. Inloggen is vanaf 19.00 uur mogelijk, 19.15 uur start het gebed. Afronding om 20.00 uur.

Wie zich aanmeldt, krijgt het gebedsboekje thuisbezorgd. Er is ook een kindergebedsboekje ‘Hallo, hebben we contact? #blijfinmijnliefde’ beschikbaar voor gezinnen die hun kind(eren) erbij willen betrekken.