Nieuws – startzondag

De startzondag is de start van het nieuw kerkelijk seizoen. We introduceren het jaarthema van de PKN: “Het goede leven – Bloeien in Gods licht”.
Vanuit geloof kunnen we zeggen dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet: Het licht van God, van vergeving, valt over je leven.

In verband met alle corona voorschriften hebben we rekening gehouden met een aanbod voor kleine groepen en een dubbele kerkdienst. Veel ruimte voor ontmoeting in kleine setting. Warm aanbevolen! De corona-voorschriften en de startzondag maken ook dat de invulling van deze zondag anders gaat dan we gewend zijn. 

Schrijf je vandaag nog in! via deze link