Nieuws – Pinksteren

Zondag 9 juni Pinksteren en doopdienst – we vieren dat de Geest uitgestort is: we leven van Zijn kracht, wind en vuur. Door middel van zingen en bidden willen we ons openen voor Hem. Op deze zondag zal Fenne Roos ten doop gehouden worden. Een passend moment: op de eerste pinksterdag werden immers 3000 mensen gedoopt! Komt u ook?