Nieuws- Ongelooflijk?!

Maandelijkse avonden voor denkers, zoekers, twijfelaars en sceptici. Vind je het wel eens moeilijk om alles uit de bijbel of de inhoud van het christendom te geloven? Bekruipt jou wel eens het gevoel: klopt het allemaal wel? Of krijg je wel eens verbaasde reacties van anderen alsof je dom bent als je gelooft? Of ben je nieuwsgierig of er juist goede, logische redenen zijn voor het christelijk geloof? Dit seizoen wil ik elke maand een

avond beleggen over een thema’s als: waarom van het lijden, schepping versus evolutie, de betrouwbaarheid van de bijbel, het bestaan van God, de waarheid van het christendom t.o.v. andere godsdiensten, de geloofwaardigheid van de opstanding, geweld in de bijbel, het bestaan van de hel, etc. Op de eerste avond worden alle vragen en onderwerpen geïnventariseerd waarover jij het wil hebben dit seizoen. Of mail ze alvast door aan mij: predikant@kerkinnesselande.nl. De data van de avonden zijn: 28 oktober, 25 november, 6 januari, 17 februari, 16 maart en 20 april.