Nieuws – Laatste zondag kerkelijk jaar

Vanuit de kerk bezien is as zondag ‘oudjaarsdag’. Een kerkelijk jaar loopt namelijk van 1e Advent (de zondag erna, 29 november) tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken de gemeenteleden die ons dit jaar ontvallen zijn. En ook herinneren we ons de namen van onze overleden dierbaren die niet tot onze gemeente behoren of eerder zijn heengegaan. . 

Mocht je thuis de dienst meekijken maar ook een kaars aan willen steken: dat kan natuurlijk met een eigen kaars.