Nieuws – laatste zondag kerkelijk jaar

Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar loopt tot de eerste Adventszondag (28 november). Traditiegetrouw staan we in deze laatste zondag stil bij hen die ons zijn ontvallen – aan de dood of aan het leven. Namen van gemeenteleden zijn heengegaan het afgelopen kerkelijk jaar worden genoemd. We brengen het gemis van hen of hen die langer geleden zijn overleden in Gods licht door een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars.