Nieuws – Kerkdienst XL

Haal meer uit je zondag. Dat is de gedachte achter Kerk XL. Een spade dieper gaan n.a.v. de dienst. Elkaar echt spreken en niet alleen over onze vakantie of Max Verstappen. 

Wat is Kerk XL? Elke derde zondag van de maand na de dienst doorpraten en delen in een kleine groep. 

Na de kerkdienst hebben we in een zaaltje op 1,5 meter een open gesprek over deze 3 vragen: 

1. Wat raakte je in deze dienst? Hoe heeft God jou aangesproken? 

2. Wat heb je ontdekt over jezelf in de bijbeltekst/preek? En wat over God? 

3. Wat neem je mee van deze dienst? Wat kan of ga je hiermee doen? 

We eindigen met een gebed voor elkaar voor de week. 

Offline dus waar mogelijk. Of – als niemand zich opgegeven heeft voor de dienst – online met elkaar napraten via videobellen. Geef je op bij Marion Huberland. Zij zal dan een app-groep aanmaken. Daar kan je dan aangeven of je die derde zondag er fysiek bij bent of online.