Nieuws – Gebedsuur zondagavond 1 september a.s.

Vanaf 1 september bent u/jij weer welkom, elke eerste zondagavond van de maand, voor het gebedsuur of stilte-uur.  De kerk is open om 19.15 uur en we beginnen om 19.30 uur. We bidden deze keer in het bijzonder voor de zieken.

Er is gelegenheid voor het inbrengen van eigen dank- en gebedspunten. We komen samen rondom Gods woord, er is ruimte voor stilte, we zingen liederen en zoeken via verschillende gebedsvormen Gods aangezicht. Jong en oud(er) welkom! Om te noteren in de agenda de data voor het seizoen 2019/2020: 1 september gebed, 6 oktober stilte, 3 november gebed, 1 december stilte, 5 januari gebed, 2 februari stilte, 1 maart gebed, 5 april stilte, 3 mei gebed, 7 juni stilte, 5 juli gebed. Voor meer informatie mail naar nesseklooster@kerkinnesselande.nl, of vraag het iemand van de Nesseklooster-werkgroep: Mieke Louwerse, Marion Huberland, Marien Kollenstaart, Janny Suijker en Marieke Klumper.