Nieuws – doorstroomdienst

Zondag 12 juli nemen Jaron, Nout, Juriaan, Floor, Olivia en Josefien afscheid van de kinderdienst en worden zij welkom geheten door het jongerenwerk in de dienst. Deze eredienst is samen met hen voorbereid en zij zullen ook hun medewerking verlenen aan deze dienst. Marien Kollenstaart gaat voor. Wij nodigen iedereen uit om deze dienst online mee te beleven via deze site of ons youtube-kanaal. De dienst start om 10.00 uur.