Geloven doen wij samen. Als kerk vormen we een gemeenschap. Op zondag en doordeweeks komen we graag samen om met elkaar God te zoeken of over geloven te praten.

Een belangrijk moment waarop we dat vieren is tijdens onze kerkdienst, elke zondag om 10.00 uur. In deze diensten is er ruimte voor aanbidding, bidden we samen, openen we Gods woord, en nemen we de tijd om stil te staan bij wat Hij ons wil leren. Voel je vrij om eens een keer langs te komen in één van onze diensten, je bent van harte welkom! Lees waar en wanneer onze kerkdiensten plaatsvinden.

We komen niet alleen op zondag samen, ook doordeweeks zien onze gemeenteleden elkaar. Er zijn diverse kringen en bijbelstudies actief, een moment waarop we met elkaar in gesprek gaan, met elkaar bidden en het gezellig hebben met elkaar. Lees waar en wanneer deze bijeenkomsten er zijn.