Naar aanleiding van de toename aan Corona-besmettingen en daarmee samenhangende toenemende druk in de zorg nemen we als KiN onderstaande maatregelen tijdens de kerkdiensten, een en ander in lijn met het advies vanuit de landelijke PKN en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). 

  • Voor, tijdens en na de dienst zal worden gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie. 
  • Geadviseerd wordt 1,5 meter afstand te houden en dus ook geen handen te schudden. Tijdens de kerkdienst zullen de stoelen hierdoor ruimer worden opgesteld zodat u de mogelijkheid hebt om op grotere afstand van elkaar te zitten. Wij willen u vragen rekening te houden met elkaar bij het plaatsnemen naast anderen. 
  • Bij verplaatsingen wordt geadviseerd mondkapjes te dragen. 
  • Nadrukkelijk willen we u aangeven dat iedereen welkom is tijdens de fysieke kerkdiensten. Mede hierdoor zijn we als kerk genoodzaakt ons aan voornoemde aangescherpte maatregelen (zoals het hanteren van de basisregels) te houden. 
  • Inschrijven voor de kerkdiensten is niet nodig. 
  • U kunt de diensten ook online meekijken via deze link