Op dit moment geldt er een harde lockdown vanwege de grote zorgen om de toename van het aantal besmettingen en de grote gevolgen voor de gezondheidszorg. Gezien het dringende advies van minister Grapperhaus aan kerken om zoveel mogelijk online te vieren, hebben we als kerkenraad besloten om hieraan gevolg te geven. Dit ligt in lijn met het advies van de PKN: “denk goed na welk signaal je afgeeft door open te blijven”.

Dit betekent dat de kerkdiensten, te beginnen met die van 20 december, alleen online mee te beleven zijn. In de agenda vindt u en vind jij een overzicht van de online diensten.

Wij begrijpen dat we grondwettelijk gezien fysiek bij elkaar mogen komen. Ook voelen we mee met ieder, van jong tot oud, die er zo naar uit heeft gezien om juist met Kerst samen te komen. De behoefte aan verbinding is zó groot en zo nodig. Daarnaast denkt niet iedereen in de samenleving en onze kerk hetzelfde over het nut en noodzaak van de maatregelen. Daarom doet deze beslissing pijn. 

Tegelijkertijd hebben we toch hiervoor gekozen, mede vanwege de zorgelijke geluiden die we horen van onze gemeenteleden die werken in de zorg en hen die zelf getroffen waren of zijn door het virus. Kerst gaat over Gods liefde voor de wereld. Door online te gaan kunnen we dit gelukkig nog steeds vieren en uit naastenliefde in de praktijk brengen door elkaars gezondheid zoveel mogelijk te beschermen.