Langzaam maar zeker komt er verruiming van de maatregelen. De PKN adviseert kerken om te gaan proberen met maximaal 30 gemeenteleden bij elkaar te komen. Vanaf 1 juli met maximaal 100 gemeenteleden. Voor velen iets waarnaar ze uitkijken. Omdat velen hebben aangegeven de ontmoeting te missen. En omdat sommigen van ons niet in de wieg blijken te zijn gelegd voor het kijken via YouTube.

Tegelijkertijd is er nog grote voorzichtigheid geboden. Er zijn dringende adviezen op basis van onderzoeken: niet zingen, genoeg afstand, veel ventilatie, werken met looproutes en borgen van hygiëne. Dit vraagt om een helder en duidelijk protocol.
De kerkenraad heeft een werkgroep samen gesteld met coördinatoren van muziek, kosters, beamer/techniek maar ook hierbij een gemeentelid die medische hoek meekijkt. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden bekeken en is er een werkplan opgesteld waarin de voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen ten aanzien van COVID-19. Hier kunt u dit werkplan inzien. 

Vanaf 1 juli mogen we weer met een grotere groep bezoekers samen komen. Wel moeten we nog steeds anderhalve meter afstand houden van elkaar en ons aanmelden voor de dienst. Wilt u de komende tijd één of meer diensten bijwonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels deze link van het online reserveringssysteem Event brite*.

Bij de aanmelding kan ook aangegeven worden of de kinderen naar de kinderdienst of oppas zullen gaan.
De inschrijving sluit op de woensdag voorafgaande aan de dienst. Bij de inschrijving dient u zich wel te registreren.

*Event brite is een online ticket systeem welke voornamelijk bij culturele evenementen gebruikt wordt. Daarom voelt het aan alsof u tickets moet kopen en dat is wellicht wat ongemakkelijk, maar in feite reserveert u alleen een plek. Toch hopen we dat we op deze manier eenvoudig het aantal bezoekers kunnen stroomlijnen en we elkaar weer zoveel als mogelijk kunnen ontmoeten. We verzamelen zo min mogelijk persoonsgegevens via het reserveringssysteem (alleen naam en e-mailadres).