Nieuws – Kerkdienst 6 januari

U en jij worden van harte uitgenodigd voor onze eerste eredienst in het nieuwe jaar op zondag 6 januari 2019.
De dienst start om 10.00 uur en voorganger is Marien Kollenstaart.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie of thee en elkaar een goed nieuw jaar te wensen.