We zijn een kerk met twee voeten op de grond. Graag delen we Gods liefde en rijkdom uit aan de mensen om ons heen, met onze woorden maar ook in daden.

We organiseren graag activiteiten waar we de wijk bij kunnen betrekken denk bijvoorbeeld de zomerweek en huttenbouwfeest voor de kinderen, we koken door én voor mannen uit de wijk, een kerstviering voor senioren in het Nesscafé. Ook zijn er vrijwilligers namens onze kerk actief bij de voedselbank.

Ook belangrijk is de diaconie binnen onze kerk. De diaconie helpt vanuit de Kerk in Nesselande mensen die op financieel, praktisch of sociaal vlak hulp nodig hebben. Dit kan het door het geven van geld, maar ook door het geven van tijd en gebed. We zijn betrokken bij de mensen uit onze eigen gemeente, maar onze collectes gaan ook altijd naar goede doelen om ons heen. En elk jaar kiezen wij een project welke wij het hele jaar steunen. Hier kunt u meer lezen over de diaconie.