Nieuws – Gebedsuur zondagavond 2 juni a.s.

“Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken”       Jesaja 56:7b (HSV)

Zondagavond 2 juni a.s. is er weer gebedsuur, met als thema: leven met God en met elkaar. Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur, in de kerkzaal. Wees welkom jong en ouder!Elke eerste zondagavond van de maand organiseert de werkgroep NEsseklooster afwisselend een gebedsuur, dan wel stilte-uur. Om God samen de handen te vouwen, biddend te zingen, te danken en Hem voor te leggen alles wat op ons hart ligt; voor onszelf, voor de ander, voor de wijk Nesselande, voor de wereld om ons heen. In het stilte-uur is er tijd om te verstillen, te mediteren bij Gods woorden, te luisteren naar rustige muziek, God te zoeken en Zijn stem te leren verstaan. Van harte aanbevolen om erbij te zijn!

  • 2 juni gebedsuur, thema: leven met God en met elkaar
  • 7 juli stilte-uur, thema: vrijheid
  • augustus niet i.v.m. vakanties
  • 1 september gebedsuur

Een hartelijke groet van Mieke Louwerse, Marion Huberland, Marien Kollenstaart, Janny Suijker en Marieke Klumper. Wil(t) u/jij meer weten? Of heb je suggesties? Spreek een van ons gerust aan of mail naar nesseklooster@kerkinnesselande.nl.