Kerkenraad

Marien Kollenstaart
Voorganger (010)890 3463
voorganger@kerkinnesselande.nl
Mieke Luijendijk
Scriba
scriba@kerkinnesselande.nl
Rita Renema
Ouderling Pastoraat
pastoraat@kerkinnesselande.nl
Johan ter Maaten
Voorzitter / Beleidsterrein
Kerkrentmeestschap
voorzitter@kerkinnesselande.nl
Jos Reijnierse
Diaconie

diaconie@kerkinnesselande.nl
Marion Huberland
Ouderling

toerusting@kerkinnesselande.nl
Maarten van Egmond
Jeugdouderling

jongeren@kerkinnesselande.nl
Janine van den Berg
Ouderling kinderwerk
kids@kerkinnesselande.nl
Ouderling Erediensten, veelkleurigheid en verkondiging
Ely Lindhout
Ouderling vorming en toerusting

toerusting@kerkinnesselande.nl

Pastoraal team

Marien Kollenstaart
Pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Marien en Dorette
The Point
thepoint@kerkinnesselande.nl
Rita Renema
Ouderling Pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Kamal en Lida Renema
Huwelijkspastoraat
pastoraat@kerkinnesselande.nl
Aukje Colijn
Ouderenpastoraat

seniorenpastoraat@kerkinnesselande.nl
Dorette Evers
Jongerenpastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Elise Aartsen
Pastoraat Middin

pastoraat@kerkinnesselande.nl