Kerkenraad

Vacant - Voorganger
Voor vragen scriba@kerkinnesselande.nl
Mieke Luijendijk
Scriba
scriba@kerkinnesselande.nl
Rita Renema
Ouderling Pastoraat
pastoraat@kerkinnesselande.nl
Johan ter Maaten
Voorzitter / Beleidsterrein
Kerkrentmeestschap
voorzitter@kerkinnesselande.nl
Jos Reijnierse
Diaconie

diaconie@kerkinnesselande.nl
Marion Huberland
Ouderling

gemeenschapsvorming@kerkinnesselande.nl
Maarten van Egmond
Jeugdouderling

jongeren@kerkinnesselande.nl
kids@kerkinnesselande.nlOuderling Erediensten, veelkleurigheid en verkondiging
Ely Lindhout
Ouderling vorming en toerusting

toerusting@kerkinnesselande.nl

Pastoraal team

Pastoraat
Marien en Dorette
The Point

thepoint@kerkinnesselande.nl
Rita Renema
Ouderling Pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Kamal en Lida Renema
Huwelijkspastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Aukje Colijn
Ouderenpastoraat

seniorenpastoraat@kerkinnesselande.nl
Dorette Evers
Jongerenpastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Elise Aartsen
Pastoraat Middin

pastoraat@kerkinnesselande.nl