Kerkenraad

Marien Kollenstaart - Voorganger
010 - 890 3463
voorganger@kerkinnesselande.nl
Mieke Luijendijk - Scriba

scriba@kerkinnesselande.nl
Janny Suijker - Ouderenpastoraat

seniorenpastoraat@kerkinnesselande.nl
Johan ter Maaten - Voorzitter / Beleidsterrein Kerkrentmeestschap

voorzitter@kerkinnesselande.nl
Jos Reijnierse - Diaconie

diaconie@kerkinnesselande.nl
Marion Huberland - Ouderling

toerusting@kerkinnesselande.nl
Ingrid van den Herik - Jeugdouderling

jongeren@kerkinnesselande.nl
Janine van den Berg - Ouderling kinderwerk
kids@kerkinnesselande.nl

Pastoraal team

Marien Kollenstaart - Pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Marien, Dorette en Annelies -
The Point
thepoint@kerkinnesselande.nl
Rita Renema - Als kanker je raakt

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Marjan Verboom - Huwelijkspastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl
Janny Suijker - Ouderenpastoraat

seniorenpastoraat@kerkinnesselande.nl
Erica Moolenaar - Pastoraat

pastoraat@kerkinnesselande.nl